Hotline: 0936 013 758

Tuyển dụng

Nhân sự

Số lượng: 200 người   Ngày hết hạn: 31/03/2020

Địa điểm: Hạ Long

Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Hồng Quân

Nhóm ngành nghề: Bếp trưởng / Chăm sóc khách hàng / Viễn thông / Xây dựng / Xuất nhập khẩu / Y tế chăm sóc sức khỏe / Điện/Điện tử /